Czytelnia

 

Tytuł

Plik doc/docx

Plik pdf

Dyskalkulia rozwojowa pobierz (doc, 137KB) pobierz (pdf, 630KB)
Dziecko zdolne Jak rozpoznać talent/zdolności u dziecka? pobierz (doc, 31KB) pobierz (pdf, 196KB)
Rozwój mowy dziecka pobierz (doc, 57KB) pobierz (pdf, 144KB)
Metoda Tomatisa pobierz (doc, 234KB) pobierz (pdf, 234KB)
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy pobierz (docx, 35KB) pobierz (pdf, 410KB)
Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego pobierz (doc, 80KB) pobierz (pdf, 718KB)
Dziecko z dysfunkcją narządu wzroku – część I pobierz (doc, 69KB) pobierz (pdf, 286KB)
Dziecko z dysfunkcją narządu wzroku – część II: zabawa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka pobierz (docx, 23KB) pobierz (pdf, 137KB)
Objawy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej – co powinien wiedzieć nauczyciel  pobierz (docx, 20KB) pobierz (pdf, 357KB)
Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa – co powinien wiedzieć rodzic pobierz (docx, 21KB) pobierz (pdf, 553KB)
Autyzm – w skrócie pobierz (doc, 72KB) pobierz (pdf, 419KB)
Rozwijanie myślenia matematycznego u przedszkolaków pobierz (doc, 80KB) pobierz (pdf, 513KB)
Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej   pobierz (pdf, 4MB)