Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli

Poradnia posiada szeroką ofertę warsztatów kierowanych dla nauczycieli. Nadrzędnym  celem prowadzonych warsztatów jest budowanie pozytywnych relacji w grupie nauczycieli, wsparcie w ich pracy wychowawczej, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty prowadzimy zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki, na pisemną prośbę dyrektora.

 
Jesteśmy po to, by Cię wspierać w zakresie: