Gmina Chmielnik

LP. PLACÓWKA ADRES OPIEKUN
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy
w Chmielniku,
– oddział przedszkolny
Chmielnik 41, 36-016 Chmielnik
tel.17 2296649,
email: zschmiel@intertele.pl
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Chmielniku
– oddział przedszkolny
Chmielnik 316, 36-016 Chmielnik
tel.17 22 96 614
email: splisi@intertele.pl
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 Św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Chmielniku
– oddział przedszkolny
Chmielnik 169 a, 36-016 Chmielnik
tel. 17 22 96 615,
email:sp3.chmielnik2intertele.pl
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
4 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
– oddział przedszkolny
Wola Rafałowska 139, 36-017 Błędowa Tyczyńska
tel. 17 22 96 617
email: wola@spwr.chmielnik.com
mgr IZABELA FILIPIAK-KUDASIK
(pedagog)
5 Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich
w Zabratówce
– oddział przedszkolny
Zabratówka 47, 36-017 Zabratówka
tel. 17 2296 618
e-mail: zabrat@intertele.pl lub sz.zabratowka@gmail.com
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
6 Branżowa Szkoła I st. w Chmielniku – niepubliczna
Centrum Edukacji Ekologicznej – Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu
Chmielnik 4B, 36-016 Chmielnik
tel. 17 230 55 77
email: poczta@ekocentrum.edu.pl
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)