Gmina Tyczyn

LP. PLACÓWKA ADRES OPIEKUN
1 Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr
św. Dominika w Tyczynie
ul. Św. Krzyża 3, 36-020 Tyczyn
  tel. 017 22 19 387
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA (neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
2 Niepubliczne Przedszkole Językowo – Ekologiczne – „Wesołe misie u speakera” w Tyczynie – oddział “Park”
  ul. Tycznera 2a, 36-020 Tyczyntel. 17 22 91 927- oddział “Chatka”
ul. Św. Krzyża 14
tel. 17 23 02 295
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA (neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
3 Niepubliczne Przedszkole „MALUSZKOWO”
w Tyczynie
ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn
  tel. 535 510 555
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA (neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
4 Niepubliczne Przedszkole „MALUSZKOWO 2”
w Tyczynie
ul. Grunwaldzka 35F, 36-020 Tyczyn
  tel. 535 510 555
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA (neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
5 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie klasy 0-5
ul. Pułanek 4, 36-020 Tyczyn
tel. 0 17 22 19 393, 22 19 351
e-mail:
sptycz@intertele.pl
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
klasy 6-8
ul. Grunwaldzka 31, 36-020 Tyczyn
tel. 0 17 22 91 740
email: gimsekr@tlen.pl
mgr IZABELA FILIPIAK-KUDASIK
(pedagog)
6 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Borku Starym
Borek Stary 67, 36-020 Tyczyn
tel. 0 17 22 9 8 039
email: spborek@spborek.itl.pl
mgr IZABELA FILIPIAK-KUDASIK
(pedagog)
7 Szkoła Podstawowa w Kielnarowej Kielnarowa 53, 36-020 Tyczyn
tel.017 22 19 344
mgr MARIA GŁOWIAK
(psycholog)
8 Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi
w Hermanowej
Hermanowa 212, 36-020 Tyczyn
tel. (0 17) 221 92 60
email: spher@intertele.pl
mgr IZABELA FILIPIAK-KUDASIK
(pedagog)
9 Zespół Szkół w Tyczynie
– Liceum Ogólnokształcące
ul. Grunwaldzka 25, 36-020 Tyczyn
  tel. 017 22 19 221, 17 22 19 362email:zespols@intertele.pl 
dr MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK
(pedagog)