Wykłady i prelekcje

Wykłady i prelekcje

Wykład to najczęściej stosowana metoda w pracy z osobami dorosłymi, polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy . Wskazuje się na różne formy wykładu, w tym prelekcje.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, w ramach współpracy z nauczycielami i rodzicami, oferują różnorodną tematykę wykładów i prelekcji, głównie dotyczących spraw wychowawczych dzieci i młodzieży, uczniów.

Wykłady i prelekcje – często problemowe, poświęcone omówieniu konkretnego problemu, w tym sposobów jego rozwiązania, realizujemy podczas szkoleń rad pedagogicznych, wywiadówek i spotkań z rodzicami, zgodnie z zapotrzebowaniem danej szkoły, na pisemną prośbę jej dyrektora.