Gmina Głogów Młp

LP. PLACÓWKA ADRES OPIEKUN
1 Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
36-060 Głogów Małopolski,  tel.17 851 72 63
email: przedszkole@glogow-mlp.pl
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA
(neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
(neurologopeda / dyrektor)
2 Niepubliczne Przedszkole Muzyczno – Językowe ul. I. Krasickiego 8, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 516 514 595,
email:  muzycznymaluszek@gmail.com
mgr AGNIESZKA KOTOWICZ
(pedagog)
3 Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. Św. Michała Archanioła ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Małopolski
tel.: 17 851 60 40
email: przedszkole-michala@wp.pl
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA
(neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
(neurologopeda / dyrektor) 
4 Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp. Jana Pawła II 27, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 17 859 14 44
email:  przedszkole.niwa@wp.pl
mgr KATARZYNA NIEWIŃSKA
(neurologopeda)
mgr MAGDALENA GROT-MROZICKA
(neurologopeda / dyrektor) 
5 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Młp. ul. Sikorskiego 77, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 533 038 500
email: przedszkole_slonecznyzakatek@wp.pl
mgr AGNIESZKA KOTOWICZ
(pedagog)
6 Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy ul. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060
Głogów Małopolski, tel. 17 789 7210
emai: kontakt@przedszkolerogoznica.pl
mgr AGNIESZKA KOTOWICZ
(pedagog)
7 Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 845, 36-060
Głogów Małopolski
tel. 17 789 7210
email: przedszkole-budy@glogow-mlp.pl
mgr IWONA MASŁOWSKA
(psycholog)
8 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Młp. (SP w Stykowie) Styków 318, 36-060 Głogów Małopolski
  tel. 17 789 7280
email: sp_stykow@glogow-mlp.pl
mgr KINGA OSTROWSKA-MAGOŃ
(psycholog)
9 Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej Rudna Mała 34, 536-054 Mrowla
tel. 17 78 97 270
email: sprudnam@interia.pl
mgr IWONA MASŁOWSKA
(psycholog)
10 Zespół Szkół  w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
36-060 Głogów Małopolski, tel. 17 789 73 00
email: zs_glogow@glogow-mlp.pl
dr MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK
(pedagog / wicedyrektor)
11 Zespół Szkół  w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 846, 36-060 Budy Głogowskie
tel. 17 789 73 80
email: zs_budy@glogow-mlp.pl
mgr DOMINIKA MAJ
(psycholog)
12 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 36-061 Wysoka Głogowska 299
tel. 17 789 73 40
email: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl
mgr DOMINIKA MAJ
(psycholog)
13 Zespół Szkół w Przewrotnem 36-003 Przewrotne 598,  tel. 017 851 00 22
email: zs_przewrotne@glogow-mlp.pl
mgr DOMINIKA MAJ
(psycholog) 
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
36-060 Głogów Małopolski,  tel. 17 789 72 52
email: zso@glogow-mlp.pl
dr MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK
(pedagog / wicedyrektor)