Opóźniony rozwój psychoruchowy

Opóźniony rozwój psychoruchowy 

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Aby jednak cały proces przebiegał harmonijnie, muszą w odpowiednim czasie pojawiać się konkretne umiejętności. Dlatego ważna jest obserwacja rozwoju dziecka. Przyczyn opóźnionego rozwoju psychoruchowego jest wiele. Czasami źródło problemów leży już w okresie prenatalnym (wrodzone schorzenia, wady), lub w okresie okołoporodowym (wcześniactwo, niedotlenienie, wylewy okołoporodowe). Zaburzony rozwój ruchowy związany może być z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżonym lub wzmożonym), asymetrią ułożeniową, wcześniactwem. W konsekwencji dziecko nie osiąga o czasie kamieni milowych w rozwoju. W przypadku małych dzieci opóźniony rozwój ruchowy jest pierwszym sygnałem nieprawidłowości i symptomem zaburzeń w innych obszarach (w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym).