Pracownicy niepedagogiczni

Współpracujący lekarze

Ewa Dąbrowska

lekarz okulista

Ewa Chlebuś

lekarz psychiatrii dzieci i młodzieży – konsultant Zespołu Orzekającego

Kamila Lichota

lekarz rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży – konsultant Zespołu Orzekającego, w zastępstwie

Wacław Mazur

lekarz laryngolog

Pracownicy administracji i obsługi

Ewelina Karp

główny księgowy

Ewelina Malec

sekretarz

Stanisława Wójcik

starszy referent ds. administracji

Justyna Bizoń

samodzielny referent, inspektor RODO

Anna Janda

pomoc administracyjna

Marcin Czarnota

informatyk

Kamil Pliś

inspektor BHP

Agnieszka Czarnota

obsługa

Jan Malec

obsługa