Pracownicy niepedagogiczni

Współpracujący Lekarze

Dąbrowska Ewa                                          (lekarz okulista)

Chlebuś Ewa                                                (lekarz psychiatrii dzieci i młodzieży) – konsultant Zespołu Orzekającego

Lichota Kamila                                            (lekarz rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży) – konsultant Zespołu Orzekającego, w zastępstwie

Magoń-Nawrocka Agnieszka                     (lekarz psychiatra)
 
Mazur Wacław                                             (lekarz laryngolog)
 

 

Pracownicy Administracji

Bizoń Justyna                                              (samodzielny referent, inspektor ochrony danych)

Janda Anna                                                  (pomoc administracyjna)

Karp Ewelina                                                (główny księgowy)

Malec Ewelina                                              (sekretarz)
 
Wójcik Stanisława                                       (starszy referent)
 
Czarnota Marcin                                          (informatyk)                               
 

 

Specjalista ds. BHP

Kamil Pliś

 

Pracownicy Obsługi

Czarnota Agnieszka                                     (sprzątająca)

Malec Jan                                                      (konserwator)