Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

  

 

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski neurolog, foniatra, otolaryngolog – prof. Alfred Tomatis 

 

 

Sprzęt wykorzystywany w terapii

 

W naszej Poradni używamy do terapii wyłącznie sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób ANALOGOWY firmy PROTEAC Besson of Switzerland. Sprzęt ten jest produkowany zgodnie z założeniami prof. A. A. Tomatisa, twórcy metody stymulacji audio-psycho-fonologicznej. Pan Christophe Besson – jedyny obecnie producent analogowych elektronicznych uszu – był uczniem i najblizszym współpracownikiem Tomatisa.

  

Zastosowanie metody

Podstawowym celem metody Tomatisa jest wspieranie funkcji, dzięki czemu następuje poprawa w zakresie:

 • koncentracji
 • jakości uczenia się
 • rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych
 • zwiększania kreatywności
 • poprawy zachowań społecznych.

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie nazwane “elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – “ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracowć bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróznicowanej częstotliwości.

 

 

Metoda treningu słuchowego przeznaczona jest dla dzieci / uczniów:

 • z trudnościami szkolnymi
 • z problemami koncentracji uwagi
 • niedojrzałych emocjonalnie i społecznie
 • z autyzmem, zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Downa, mózgowym porazeniem dziecięcym, epilepsją, wcześniaków
 • z zaburzeniami pamięci
 • z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną
 • z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy (wady wymowy, jąkanie)
 • z problemami emocjonalnymi
 • mających problemy zwiazane z depresją lub mających trudności w kontaktach społecznych
 • uczących się języków, jako przygotowanie ucha do nauki języków obcych.

 

 

Przebieg terapii

Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z głosem, poprzedzonych testem uwagi i lateralizacji słuchowej, który pozwala dopasować program sesji do indywidualnych potrzeb. Proces kształcenia uwagi słuchowej jest stale monitorowany w trakcie trwania całego treningu. W czasie 2 godzinnych sesji można odpoczywać, bawić się, grać w różnego rodzaju gry edukacyjne, rysować, rozmawiać, a nawet spać, gdyż stymulacja odbywa się zarówno drogą powietrzną, jak i kostną (dzięki specjalnym stymulatorom kostnym znajdującym się w słuchawkach przeznaczonych do terapii).

 

 

Schemat terapii

 

Testy uwagi i lateralizacji słuchowej

I etap – 30 godz. (codzienne sesje 2-godzinne – 15 dni)

Przerwa ok. 4 – 6 tygodni.

Testy kontrolne

II etap – 15 godz. (codzienne sesje 2-godzinne, w tym 30 min. praca z mikrofonem – 8 dni)

Testy kontrolne

Po okresie ok. 4-6 miesięcy można kontynuować kolejne etapy.

 

 

 

Efekty terapii

 • poprawa w zakresie umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych, lepsze zapamiętywanie, rozumienie czytanych treści
 • szybsze tempo uczenia się 
 • poprawa koncentracji uwagi
 • poprawa motywacji do komunikowania się
 • poprawa w zakresie sprawnego posługiwania się mową
 • poprawa rozumienia języka 
 • zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki i inne bodźce sensoryczne
 • polepszenie koordynacji ruchowej i równowagi ciała, co wzmacnia efekty rehabilitacji ruchowej i terapii SI
 • skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości
 • szybsze przyswajanie języków obcych.