Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy 

O opóźnionym rozwoju mowy mówimy wówczas, gdy u dziecka obserwujemy minimum półroczne, w stosunku do rówieśników, opóźnienie w nabywaniu języka. Może się ono objawiać brakiem mówienia, ograniczonym zasobem słów lub trudnościami w rozumieniu. Jest to sytuacja, w której kompetencje językowe dziecka nie wykształciły się lub wykształciły się w stopniu niewystarczającym do efektywnego komunikowania się.

Należy pamiętać, że nabywanie języka to proces trwający kilka lat. Obserwując dziecko należy spojrzeć na nie całościowo, uwzględniając rozwój innych sfer – motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Zanim dziecko wypowie pierwsze słowa mające znaczenie, osiąga szereg umiejętności, tzw. przedjęzykowych, które poprzedzają mówienie.  Często panuje jeszcze błędne przekonanie, że niemówiące dziecko „ma jeszcze czas”, albo: „chłopcy mówią później”. Rodzic zaniepokojony rozwojem mowy swojego dziecka umawiając się na wizytę do logopedy ma możliwość sprawdzenia, czy jest powód do wdrażania specjalistycznej pomocy.