Gmina Lubenia

LP. PLACÓWKA ADRES OPIEKUN
1 Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni
– z oddziałami przedszkolnymi
36 – 042 Lubenia 100
tel. 017 87 10 007
email: spluben@wp.pl
mgr ANNA MARIA BUŻ
(pedagog)
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu
– z oddziałami przedszkolnymi
36-043 Straszydle 155
tel. 017 87 10 054
e-mail: spstraszydle@gmail.com
mgr KATARZYNA NOWACKA-DZIUBA
(psycholog)
3 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach
– z oddziałami przedszkolnymi
Siedliska 355,  36-042 Lubenia
tel. 017 87 10 257
email:kontakt@szkolapodstawowasiedliska.pl
mgr KATARZYNA NOWACKA-DZIUBA
(psycholog)
4 Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Sołonce
– żłobek
– przedszkole
– SP
36-043 Sołonka 23
  tel. 017 87 10 046
email: nspsolonka@gmail.com
mgr ANNA MARIA BUŻ
(pedagog)