Trudności komunikacyjne (mutyzm)

Trudności komunikacyjne (w tym mutyzm wybiórczy)

 

Trudności z komunikacją werbalną, których przyczyną są trudności emocjonalne, występują zwykle u dzieci lękowych, nieśmiałych, wycofanych.

Gdy dziecko przestaje mówić poza domem, choć w domu komunikuje się prawidłowo i bez problemu, konieczna jest konsultacja z psychologiem, gdyż u dziecka może występować mutyzm wybiórczy. Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym. Dziecko z mutyzmem milczy w przedszkolu, szkole i innych sytuacjach społecznych, podczas gdy w domu rozmawia swobodnie. Zaburzenie to najczęściej rozpoczyna się pomiędzy 2 a 5 rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia dziecka w danym miejscu. Dziecko z mutyzmem może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli i rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często w sytuacjach w których nie jest wymagana mowa, mogą odnosić sukcesy.

 

Diagnoza

Diagnoza dziecka nieśmiałego i/lub lękowego prowadzona jest przez psychologa.

Diagnoza dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego jest prowadzona przez dwóch specjalistów: psychologa i następnie lekarza psychiatrę.

 

Terapia

W tutejszej poradni realizujemy terapię psychologiczną dla dzieci nieśmiałych, lękowych (w tym z mutyzmem wybiórczym) w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej.

 

Wsparcie dla Rodziców

Rodziców dzieci nieśmiałych, lękowych i z mutyzmem wybiórczym zachęcamy do skorzystania z indywidulanych rozmów z psychologiem dziecięcym w formie konsultacji.

 

Wsparcie dla przedszkoli i szkół

Na terenie naszych przedszkoli i szkół realizujemy szkolenia dla nauczycieli dotyczące pomocy dziecku lękowemu, w tym z mutyzmem wybiórczym.