Terapia ręki

Terapia ręki

WSKAZANIA, CELE I PRZEBIEG

Co to jest terapia ręki

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań.

Główną rolą jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów, czyli: zdolności trzymania przedmiotu, zdolności przenoszenia ciężarów i zdolności manipulacyjnych, czyli wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności rysowania i pisania. Terapia ręki ma za zadanie  zaangażować całą kończynę górną w naukę i doskonalenie różnych czynności i ruchów precyzyjnych.

 

Terapia ręki wskazana jest dla dzieci, które:

 • mają problem z nauką samoobsługi, jak ubieranie się, zapinanie guzików, paska, wiązaniem butów,
 • mają wyraźnie obniżone lub zbyt wysokie napięcie mięśniowe w kończynie górnej i obręczy barkowej,
 • mają problem z koordynacją rąk podczas czynności manipulacyjnych oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • mają trudności w trzymaniu kredek czy ołówka, przedmioty wypadają im z dłoni,
 • wykonują czynności manipulacyjne zbyt wolno lub szybko ale niedokładnie i niedbale,
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko lub zbyt mocno,
 • przejawiają zaburzenia sprawności manualnej i  grafomotorycznej, dziecko wtedy nie lubi lub nie umie wycinać, rysować, malować, ma niestaranne pismo – nie mieści się np. w linijkach,
 • w starszych klasach piszą niekształtnie aż do zatracenia czytelności lub w bardzo wolnym tempie.

 

Przyczyny niskiej sprawności rąk:

 • słabe mięśnie posturalne
 •  zaburzone, nieadekwatne napięcie mięśniowe
 • problemy z układem równoważnym
 • zaburzenia układu dotykowego, czucia powierzchniowego
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • problemy z percepcją wzrokową
 • przetrwałe odruchy niemowlęce
 • słaba koncentracja

 

Celem terapii ręki jest:

 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, 
 • poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej. 
 • poprawa sprawności manualnej,  
 • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej, 
 • wzmocnienie koncentracji, 
 • poprawa umiejętności chwytu, 
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu, 
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • nauka przekraczania linii środka ciała, 
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego.

 

Przebieg terapii ręki

Jej przebieg jest uzależniony od wieku i umiejętności, a także od możliwości dziecka. Zawsze powinien rozpocząć się od diagnozy, znalezienia przyczyny i opracowania celów oraz metod współpracy.  

 

Schemat zajęć terapii ręki:

 • powitanie,
 • ćwiczenia angażujące głównie obręcz barkową oraz stawy ramienne i staw łokciowy,
 • ćwiczenia i zabawy manualne,
 • ćwiczenia ruchów precyzyjnych – zabawy usprawniające nadgarstek oraz ruchomość wszystkich stawów palców,
 • ćwiczenia grafomotoryczne w przypadku starszych uczniów lub dalszych etapów terapii,
 • relaksacja,
 • pożegnanie.

Terapia ręki  i pomoce używane do niej muszą być dla dziecka interesujące,  wplecione w zabawę i dające motywację i satysfakcję. Wówczas efekty są szybsze, a dziecko chętnie bierze udział w zajęciach i zadaniach domowych. Terapia ręki to proces długotrwały i dziecko oraz rodzice muszą być w nią mocno zaangażowani.   

 

Na stronie poradni można zapoznać się z propozycjami zabaw manualnych wykorzystywanych w terapii ręki w warunkach domowych:

link – Instruktarze/porady/ćwiczenia

 

 

OPRACOWANIE:

Izabela Filipiak-Kudasik – pedagog PPP Nr 1 w Rzeszowie, terapeuta ręki

 

Zabawy rozwijające sprawność manualną u dzieci   pobierz (doc, 1MB)