Obserwacja dzieci i młodzieży w grupie rówieśniczej / klasie szkolnej

Obserwacja dzieci i młodzieży w grupie rówieśniczej / klasie szkolnej

W ramach poszerzonego procesu diagnostycznego specjaliści Poradni prowadzą obserwacje dziecka na terenie placówki, do której ono uczęszcza. Prowadzenie obserwacji w miejscu naturalnego środowiska dziecka, uzupełnia zebrane dotąd informacje i pozwala na postawienie trafnej diagnozy wyjaśniającej jego funkcjonowanie, w tym np. trudne zachowania. Pozwala tym samym na trafniejszy dobór odpowiedniej strategii wychowawczej czy oddziaływań terapeutycznych. Obserwacja dziecka jest prowadzona w grupie w czasie zabaw dowolnych, zabaw inicjowanych przez nauczyciela, zajęć dydaktycznych, zajęć ruchowych, czasem także spacerów. O obserwację dziecka na terenie placówki może wnioskować rodzic, wychowawca lub Dyrektor.