Porady i konsultacje

Porady i konsultacje

Udzielamy konsultacji i porad bez badań dla rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych.

Porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne odbywają się indywidualnie, w formie jednorazowych lub cyklicznych spotkań, trwających maksymalnie do 60 minut.

Podczas konsultacji specjaliści udzielają wsparcia, doraźnych wskazówek, sugerują adekwatne do zgłaszanych problemów możliwości diagnozy oraz  formy i metody pracy.

Zapisy na spotkania odbywają się drogą telefoniczną przez sekretariat poradni (tel. 17 85 28 130).