Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

ISTOTA METODY

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda wspomagająca koncentrację uwagi, procesy efektywnego uczenia się, lepszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych, wzmacniająca umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

OPIS METODY

Metoda oparta jest na pracy z wykorzystaniem monitora komputera.

Uczestnik terapii uczy się, jak wspomagać swój umysł podczas wykonywania konkretnych zadań umysłowych. Dzięki biologicznemu sprzężeniu zwrotnemu trenujący może uzyskać informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym, wie kiedy jest skoncentrowany, a kiedy nie. Uczy się w sposób świadomy zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował szybciej i wydajniej.

 

EFEKTY TERAPII

Metoda pozwala poprawić zdolność koncentracji uwagi, wzmocnić funkcje pamięci, rozwinąć umiejętność wyciszenia się, podnieść samoocenę i motywację do wysiłku intelektualnego, a dzięki temu wpływa znacząco na osiąganie lepszych wyników w nauce.

 

DLA KOGO?

EEG Biofeedback jest kierowany jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania mózgu oraz jako metoda wspomagająca dla osób z problemami takimi jak: ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci, dysleksja, zaburzenia lękowe i inne. Najczęściej odbywa się od 10 do 30 treningów 1 raz w tygodniu. Przed rozpoczęciem terapii wskazane jest dostarczenie zaświadczenia neurologicznego o braku przeciwwskazań.