Konsultacje wychowawcze

Konsultacje wychowawcze

Konsultacje wychowawcze z psychologiem polegają na rozmowie obejmującej podstawy rozumienia dziecka, jego potrzeb, emocji oraz czynników, od których zależy jego rozwój i zachowanie na co dzień. Zapewniają efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemowych zachowań małych dzieci. Rozwijają refleksję nad zakresem kompetencji wychowawczych i środkami jakimi rodzice chcą osiągnąć cele wychowania. Najważniejszym czynnikiem chroniącym w profilaktyce zachowań ryzykownych jest więź wychowawcza.

Mogą ją z powodzeniem budować świadomi swoich umiejętności rodzice, zapobiegając dzięki temu głębszym problemom wychowawczym, które są szczególnie trudne zwłaszcza w okresie dojrzewania dzieci. Warto zweryfikować i rozwinąć swoje kompetencje wychowawcze zanim dziecko wejdzie w wiek adolescencji. Doświadczenia współczesnych terapeutów i badaczy relacji rodzinnych wskazują na niezmiernie istotny, podstawowy element umiejętności wychowawczych, jakim jest komunikacja, porozumiewanie się z dzieckiem.

Każdy z rodziców, dziadków, nauczycieli, opiekunów, komu zależy na dobrym porozumieniu z dziećmi, poszerzeniu możliwości wpływu na dzieci z zachowaniem wzajemnego szacunku, może skorzystać z konsultacji u doświadczonego specjalisty. Profesjonalne wsparcie polega na przekazaniu konkretnych, adekwatnych do aktualnych potrzeb wskazówek, zaleceń, propozycji zmian, a także wzmocnienia tych posiadanych już umiejętności, które służą rozwojowi dziecka.