Terapia psychologiczna

 

Psychoterapeuci przechodzą szkolenia w zakresie różnych nurtów terapeutycznych i w zależności od własnych preferencji i problemu korzystają z różnych koncepcji teoretycznych.

 

Celem terapii jest  wspomaganie i wsparcie osoby (dorosłego lub dziecka) w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności jego działania, wspieranie osobistego rozwoju, pomoc dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysy, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Nie jest to łatwa praca, a jej wyniki zależą od zaangażowania, motywacji i współpracy biorących w niej osób.

Głównym narzędziem jest rozmowa. Terapia może pomóc w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowań innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Często pozwala zmienić niepożądane zachowanie, nauczyć się nowych, korzystniejszych sposobów, polepszyć komunikację między ludźmi. Terapeuta pomaga odkryć i rozwijać  zdolności, które posiada każdy człowiek. Często staje się towarzyszem w jego drodze.

Zwykle pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny w celu poznania danej osoby, ustalenia problemu i zaplanowania strategii radzenia sobie z nim. Osoba dowiaduje się o zasadach i przebiegu spotkań terapeutycznych.

 

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży udzielana jest w zakresie:

  • problemów osobistych (problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, problemy okresu adolescencji, depresje, lęki, trudności w relacjach społecznych (z rówieśnikami, rodzicami), nieśmiałość, problemy z akceptacją, zaburzenia odżywiania;
  • problemy szkolne i motywacyjne;
  • problemy rodzinne;
  • problemy związane z przeżywaną traumą;
  • uzależnienia.

Terapia rodzin

Spotkania odbywają się  w ramach terapii systemowej z całą rodziną. Celem jest szukanie rozwiązań w systemie rodzinnym, w zakłóceniach komunikacji w rodzinie, odkrywaniu wspólnych wartości i zasad postępowania. Członkowie rodziny uczą się rozumieć siebie nawzajem i lepiej porozumiewać się w sytuacjach konfliktowych.

 

Terapia grupowa

To bardzo dobra metoda dla osób, które mają problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem, osób z trudnościami z akceptacją samego siebie, chcących rozwinąć relacje społeczne. 

Grupa jest dla nas środowiskiem naturalnym, w niej doświadczamy różnych emocjonalnych zranień i w niej łatwiej wracamy do zdrowia.  Grupa zaspakaja nasze potrzeby nawiązywania bliskich relacji, daje poczucie przynależności, uczy umiejętności bycia w relacji, aby móc przenieść te umiejętności do swojego codziennego życia, pomaga radzić sobie z samotnością i cierpieniem.