Cyberbezpieczeństwo

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz dostęp do informacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

 

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing), czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania.

 

Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni

 • zastosuj sprawdzone oprogramowanie przeciw wirusom i spyware, z funkcjonalnością firewalla,
 • aktualizuj regularnie oprogramowanie oraz bazy danych wirusów,
 • nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • każdorazowo sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego,
 • regularnie skanuj komputer jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna,
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie posiadają ważnego certyfikatu,
 • nie podawaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych, za wyjątkiem ich zaszyfrowania,
 • pamiętaj, że żaden bank nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji,
 • z rezerwą podchodź do otrzymanych wiadomości (np. sms-ów czy e maili) z informacją o wygranej,
 • nie podłączaj do komputera nośników (pendrive, płyty DVD, CD i inne) niewiadomego pochodzenia,
 • przy zabezpieczaniu dostępu do usług (np. kont), stosuj tzw. mocne hasła, składające się z co najmniej 12 znaków, zawierające cyfry, wielkie oraz małe litery, znaki specjalne,
 • stosuj różne hasła do różnych usług,
 • nie korzystaj z publicznych dostępów Wi-Fi, w szczególności przy realizacji transakcji finansowych oraz podawaniu w usługach swoich danych.

 

Informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa dostępne są m.in. na stronach:

https://www.cert.pl/

https://www.nask.pl/

 

Cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

https://www.cert.pl/ouch/