Misja

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W RZESZOWIE

DIAGNOZUJE • WSPIERA • PLANUJE • POMAGA

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie jest placówką publiczną, działającą na rzecz mieszkańców w powiecie rzeszowskim, oferującą dobrowolną i bezpłatną pomoc.

Oferujemy:

  • diagnozę wielospecjalistyczną,
  • bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i uczniów,
  • wsparcie młodzieży w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia,
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • wsparcie placówek oświatowych w ich rozwoju,
  • psychoedukację dla rodziców i nauczycieli.