Warsztaty dla dobrych rodziców

Warsztaty dla dobrych rodziców

Warsztaty dla Dobrych Rodziców to propozycja dla każdego rodzica, który chciałby:

 • poprawić swoje relacje z dzieckiem,
 • nauczyć się innymi sposobami, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (tj. wybuchy złości dziecka, agresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności z nauką, koncentracją, nadpobudliwością)
 • rozumieć dziecko z ADHD i skutecznie mu pomóc.

Podczas warsztatów rodzice pracując warsztatowo zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą wyżej wymienionych trudności. Pomiędzy zajęciami rodzice ćwiczą poznane metody i techniki w życiu codziennym dostosowując je do własnego dziecka.

 

 CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

14 spotkań co tydzień, po 2 godziny zegarowe (3-4 miesiące)

 

 TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW, m.in.:

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od celowego łamania norm.
 3. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – “okulary na ADHD” (konkretne techniki pracy z objawami w szkole, w domu).
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych stron dziecka i umiejętne chwalenie go za nie.
 6. Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 7. Rygorystyczne przestrzeganie norm i zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z systemem nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 8. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 9. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 10. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

 

MATERIAŁY:

Uczestnicy otrzymują skrypt 14 spotkań, w którym zawarte są wszystkie treści poznane na warsztatach oraz ćwiczenia do pracy w domu.

 

EFEKTY:

 • „Warsztaty nauczyły mnie dostrzegać pozytywy u moich dzieci, konsekwentnie egzekwować zasady, formułować zasady i pochwały. Uporządkowały naukę dziecka w domu, a co za tym idzie – życie w domu. Pozwoliły “dogadać się” z nastolatkiem. Tak ogólnie to nauczyłam się patrzeć pozytywnie i tylko pozytywnie na moje dziecko”.
 • „Warsztaty zmieniły postrzeganie własnego dziecka poprzez problemy dziecka z ADHD. Dały mi wewnętrzne uspokojenie i wyciszenie. Nastąpiła zmiana i poukładanie priorytetów względem dziecka.  Zmieniło się podejście do jego problemów i odmienny niż do tej pory system chwalenia.”
 • „Odbyte warsztaty spowodowały, że zmieniłam swój stosunek do własnych dzieci, uspokoiłam się, a przez to cała nerwowa atmosfera, jaka panowała w domu gdzieś “znikła”. Poprawiły się moje relacje z dziećmi.”
 • „Warsztaty nauczyły mnie inaczej patrzeć na dziecko. Bardziej i częściej doceniać i chwalić, mniej wypominać. Przypomniały i uświadomiły jak ważna jest konsekwencja. Z pewnością zajęcia pozwoliły mi uwierzyć, że jestem dobrą mamą, mam wspaniałego syna i razem damy radę.”
 • „Warsztaty zmieniły moje nastawienie do sytuacji. Do dzieci (obojga). Uporządkowały, uzupełniły moją wiedzę. Dziś wiem, że wszystko zależy ode mnie, mojego nastawienia i podejścia do problemów. Stosuję w praktyce wiedzę, którą uzyskałam: konsekwencje, zasady, plan działania, relacje z dziećmi, metody żetonowe, akceptacja objawów.”