Pracownicy pedagogiczni

DYREKTOR

Magdalena Grot – Mrozicka    

neurologopeda, oligofrenopedagog, konsultant metody Tomatisa, certyfikowany diagnosta ADOS-2, psychoterapeuta w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 

WICEDYREKTOR

Małgorzata Zaborniak – Sobczak 

logopeda, surdopedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 

PSYCHOLODZY

Aneta Adamczuk

tyflopedagog, terapeuta metody Warnkego

Maria Głowiak 

logopeda, specjalista ds. autyzmu

Katarzyna Jochymek 

specjalista ds. autyzmu, terapeuta TUS, MRR W. Sherborne, kwalifikowany w zakresie diagnozy małego dziecka

Kamil Frąc

psycholog

Iwona Masłowska 

lider Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Katarzyna Nowacka – Dziuba 

mediator, terapeuta EEG Biofeedback

Kinga Ostrowska – Magoń 

psychoterapeuta CBT – w trakcie certyfikacji

Magdalena Wojtuch 

psycholog dziecięcy, kwalifikowany w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, terapeuta INSTRUMENTAL ENRICHMENT

Joanna Woźniak – Kaznowska 

terapeuta TZA, TUS, pedagog

PEDAGODZY

Dorota Barańska

terapeuta metody Tomatisa

Anna Maria Buż 

mediator, asystent dzieci z autyzmem, certyfikowany diagnosta ADOS-2

Izabela Filipiak – Kudasik 

terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Agnieszka Kotowicz 

pedagog specjalny, psycholog, specjalista ds. autyzmu, certyfikowany diagnosta ADOS-2, terapeuta INSTRMENTAL ENRICHMENT, terapeuta SI

Liwia Kwaśniak

specjalista ds. autyzmu, terapeuta ręki (w zastępstwie)

Małgorzata Półtorak 

terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Dorota Rokita 

logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback

Agnieszka Walicka – Chmiel 

oligofrenopedagog, trener Treningu Zastępowania Agresji – ART

LOGOPEDZI

Katarzyna Niewińska

neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa

Ewelina Wingert

logopeda (w zastępstwie)

Terapeuci WWR – program “Za życiem”

Magdalena Wojtuch 

psycholog

Katarzyna Jochymek 

psycholog

Katarzyna Niewińska 

neurologopeda

Anna Maria Buż 

pedagog

Katarzyna Niemczak 

fizjoterapeuta