Spotkanie Dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych województwa podkarpackiego

W dniu dzisiejszym w naszej poradni odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych województwa podkarpackiego.

Miejsce spotkania:

Sala Konferencyjna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Batorego 9.

Program spotkania:

  1. Status zawodowy logopedy w oświacie – dyskusja.
  2. Procedura orzecznicza i formy pomocy uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – dyskusja.
  3. Szkoła w Chmurze – dyskusja.
  4. Sprawy różne.

Organizator:  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.