Spotkanie Dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych województwa podkarpackiego

 

W dniu dzisiejszym w naszej poradni odbywa się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych województwa podkarpackiego.

Miejsce spotkania:

Sala Konferencyjna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Batorego 9.

Program spotkania:

  1. Arkusz organizacji pracy poradni.
  2. Procedura orzecznicza i formy pomocy uczniom z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – dyskusja.
  3. Analiza zmian przepisów dotyczących prawa pracy w roku 2023.
  4. Sprawy różne.

Organizator:  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.