SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW PPP

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podkarpackiego na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się dnia 24.09.2021 o godz. 10.00.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie

 

Z A P R A S Z A

 

na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

województwa podkarpackiego


dnia


24 WRZEŚNIA 2021 r.  w godz. 10.00 – 13.00
 

Miejsce spotkania:   

Sala Konferencyjna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Batorego 9.

 

 

Program spotkania:

  • Zatrudnianie młodocianych – opiniowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – Małgorzata Gargas, PPP Dębica.
  • Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów prawnych – Ewa Brzyszcz, PPP Tarnobrzeg.
  • Prezentacja oferty nowych narzędzi diagnostycznych: Bateria Funkcjonowania Społecznego; Bateria Motywacji i Amotywacji – przedstawiciel firmy Diagmatic.
  • Określenie harmonogramu i problematyki spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2021/2022.
  • Sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszam

Magdalena Grot-Mrozicka