OGŁOSZENIE - POSZUKUJEMY PSYCHOLOGA

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie informuje o naborze na stanowisko nauczyciel-psycholog. Oferujemy pracę w doświadczonym zespole psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedów.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie informuje o naborze na stanowisko NAUCZYCIEL-PSYCHOLOG.

Oferujemy pracę w doświadczonym zespole psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedów.

 

Miejsce pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie

ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 

Stanowisko: 

nauczyciel-psycholog

 

Wymagania:

– ukończone studia wyższe na kierunku psychologia,

– przygotowanie pedagogiczne,

– ukończona szkoła psychoterapii lub pozostawanie w trakcie nauki w szkole psychoterapii,

– doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

– umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność, chęć nauki i doskonalenia warsztatu pracy

 

Zakres czynności:

diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci starszych (powyżej 12. roku życia) i młodzieży

 

Wymiar zatrudnienia:

1 etat

 

Liczba godzin:

20/20

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie

ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

email: sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl

Tel./fax: (17) 85 28 130

 

Tryb składania dokumentów:

osobiście w sekretariacie Poradni, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.