INFORMACJA O ORGANIZACJI PRACY PORADNI W CZASIE EPIDEMII

Poradnia realizuje pracę w formie tradycyjnej (stacjonarnej). W trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników zachowujemy reżim sanitarny. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną informujemy…

 

Szanowni Państwo,

Poradnia realizuje pracę w formie tradycyjnej (stacjonarnej). W trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników zachowujemy reżim sanitarny. 

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną informujemy, iż:

  • Wszelkie dokumenty wymagane przez poradnię należy przekazywać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub pozostawiać w metalowej oznakowanej skrzynce znajdującej się przed wejściem do poradni (w przedsionku budynku) – w celu zminimalizowania ilości klientów przyjmowanych w poradni.
  • W poradni przyjmowane są wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły się telefonicznie.
  • Poradnia prowadzi bezpośrednią działalność konsultacyjną, diagnostyczną (po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty).
  • Działalność terapeutyczna może być realizowana w formie zdalnej (po ustaleniu szczegółów z terapeutą).
  • Przed wizytą w poradni rodzic / prawny opiekun powinien zapoznać się z WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA, znajdującymi się na stronie internetowej poradni. Niewyrażenie zgody na: warunki badania, stosowanie środków ochronnych, wypełnienie oświadczeń – jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  • Pisemne opinie, informacje z wyników badań wysyłane są pocztą tradycyjną na adres wskazany przez rodzica we wniosku o wydanie opinii/informacji.
  • Wszelkie zapytania prosimy konsultować telefonicznie (sekretariat: 17 85 28 130) lub mailowo: sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl.
  • Zawieszono do odwołania pracę bezpośrednią specjalistów poradni w terenie – w przedszkolach / szkołach / ośrodkach znajdujących się na terenie powiatu rzeszowskiego. Wszelkie sprawy pilne i sposób ich realizacji należy uzgadniać z Dyrektorem poradni lub z Opiekunem placówki.
  • W poradni codziennie dyżurują psycholodzy oferujący wsparcie i pomoc w sytuacjach trudnych pod numerem telefonu 514 991 701 (szczegóły w Aktualnościach).
  • Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami poradni róznież drogą elektroniczną (poniżej adresy e-mail).

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

ADRES e-mail

 

Adamczuk Aneta

 

psycholog

Aneta.Adamczuk@ppp1-rzeszow.edu.pl

Barańska Dorota

pedagog

 

Dorota.Baranska@ppp1-rzeszow.edu.pl

Borkowska Jolanta

pedagog

 

Jolanta.Borkowska@ppp1-rzeszow.edu.pl

Buż Anna Maria

pedagog, mediator

 

Anna.Maria.Buz@ppp1-rzeszow.edu.pl

Filipiak-Kudasik Izabela

pedagog

Izabela.Filipiak.Kudasik@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Głowiak Maria

psycholog

Maria.Glowiak@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Grot-Mrozicka Magdalena

 

dyrektor

grot-mrozicka@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Gruca-Bielenda Elżbieta

psycholog

doradca zawodowy

Elzbieta.Gruca.Bielenda@ppp1-rzeszow.edu.pl

Jochymek Katarzyna

psycholog

Katarzyna.Jochymek@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Kotowicz Agnieszka

pedagog

Agnieszka.Kotowicz@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Maj Dominika

psycholog

Dominika.Maj@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Masłowska Iwona

 

psycholog

Iwona.Maslowska@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Mazecka-Michnowicz Stanisława

psycholog

doradca zawodowy

Stanislawa.Mazecka.Michnowicz@ppp1-rzeszow.edu.pl

Nowacka-Dziuba Katarzyna

psycholog, mediator

Katarzyna.Nowacka.Dziuba@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Półtorak Małgorzata

pedagog

doradca zawodowy

Malgorzata.Poltorak@ppp1-rzeszow.edu.pl

Radek Grażyna

logopeda

Grazyna.Radek@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Rokita Dorota

pedagog

Dorota.Rokita@ppp1-rzeszow.edu.pl

 

Wojtuch Magdalena

psycholog

Magdalena.Wojtuch@ppp1-rzeszow.edu.pl

Zaborniak-Sobczak Małgorzata

wicedyrektor

Malgorzata.Zaborniak.Sobczak@ppp1-rzeszow.edu.pl