BADANIA NAUKOWE - ANKIETA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i rodziców dzieci z zespołem Downa do udziału w badaniach naukowych, które dostarczą wiedzy potrzebnej w planowaniu wsparcia dla rodzin.

 

Szanowni Państwo!

 

Pracownicy naukowi Zakładu Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzą badania nad psychologiczną sytuacją rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz mechanizmami sprzyjającymi adaptacji rodziców. Badania w tym obszarze dostarczają wiedzy potrzebnej w planowaniu wsparcia dla rodzin. Badania prowadzone są pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy do badań naukowych rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i rodziców dzieci z zespołem Downa w wieku od urodzenia do 21 lat.

 

Badanie ma formę anonimowego kwestionariusza, którego wypełnienie trwa około 25 minut. Jest realizowane online. Kwestionariusz znajduje się pod poniższym linkiem:

 

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Amn03wVZszSiVv

 

Bardzo prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat badania wśród innych rodziców.

 

_____________

 

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Grot-Mrozicka

Dyrektor PPP Nr 1 w Rzeszowie